مکانیک خودرو،ماشینهای سنگین،ماشینهای کشاورزی،کاردانش،فنی وحرفه ای
 منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

منابع رتبه اول های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

-موتور:توان موتور تراکتور رنجبر- شناخت وکاربرد تراکتور بهروزی لار

کاشت و داشت:تراکتور و ماشین های کشاورزی منصوری راد جلد اول مبحث کاشت- اصول ماشین های کشاورزی شفیعی

برداشت:کتاب منصوری راد جلد 2-کمباین غلات بهروزی لار انتشارات بانک کشاورزی

خاک ورزی :جزوه همت دانشگاه صنعتی اصفهان-کتاب منصوری راد جلد 1-ماشین های کشاورزی شفیعی

مکانیک تراکتور:جزوه دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان-قسمتی از کتاب رنجبر

هیدرولیک :قسمتی از کتابتوان موتور وتراکتور رنجبر- قسمت اولیه و مقدماتی جزوه دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان

مقاومت مصالح:کتاب بیدجانتسون-کتاب تست پوران پژوهش دکتر نایی

ریاضی:ریاضی 1 کتاب حساب دیفرانسیل و انتنگرال زنگنه-ریاضی2 جزوه بهرامی دانشگاه صنعتی اصفهان-تست کتاب نیکوکار انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

جزوات آقای همت هر سال به روز می شود پس بهتر است با مراجعه به دانشگاه صنعتی اصفهان جدید ترین جزوات را دریافت کنید

منابع معرفی شده آقای سیفی رتبه اول ارشد 1387


|+| نوشته شده توسط فرهاد در یکشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۱  |
 
 
بالا